Kırkgöz Yeraltı Şehri

Kırkgöz Yeraltı Şehri

Kırkgöz Yeraltı Şehri

Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri

Gülağaç – Aksaray

Kırkgöz Yeraltı Şehri, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde bulunuyor. 7 katının sadece 3 katı turizme açık olan Yeraltı Şehri ziyaretçi akınına uğruyor. Yeraltı şehri ilk dönemlerde 17 bin turist ağırlarken, Son yıllarda turist sayısının 150 bini aştı belirtiliyor. Kırkgöz Yeraltı Şehri içinde, Bugün yer üstünde insanların kullandığı birçok imkanın yeraltı şehrinde de planlandığı görülüyor.

Kırkgöz Yeraltı Şehri, 7 katlı olarak planlanmış ve yapılan kazı çalışmaları ile temizlik çalışmalarında bu 3 katı turizme açılmış. 3 katı gelen turistler ziyaret edebiliyor. Bu yeraltı şehri fonksiyonel bir yeraltı şehri. Şehrin içerisinde günlük yaşamı sürdürecek şekilde su kuyuları, havalandırma sistemleri, tuvalet, tahıl depoları gibi yer üstündeki yaşamın aynısını devam ettirecek sistem kurulmuş.

Yapılan çalışmalarda 3 kat turizme açılmış, Fakat yeraltı şehrinin diğer kısımlarıyla bağlantılar henüz bulunabilmiş değil ve 2’inci açılacak olan yeraltı şehri ile bu yeraltı şehrinin bağlantılı olabileceği düşüncesi hakim. Aksaray Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehrine gelen turistler ise yeraltı şehrini çok güzel ve ilginç buluyorlar.

Yeraltı Şehri Kat ve Bölümleri


1-Kat

(1 No’lu Bölüm):  Aksaray Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri kasaba yerleşim alanının güneyinde yer alır.Toprak ve bozulan tüf kayalar kaldırılarak temizlenmiş,bozulmuş olan eski merdivenler kaldırılmış ve kesme taştan,1. Kat – 1 Nolu Bölüme inişi sağlayan yeni merdiven yaptırılmıştır. Üstü tonoz kemerle kapatılan ve ahşap kapı takılan bölüm ana giriş haline getirilmiştir. Mekana temiz hava girmesini sağlayan 2 adet havalandırma bacası tavan kısmına açılmıştır. Tüf  kayanın oyulması ile oluşturulan mekan içerisinde bulunan dolgu toprağı ve saman yığıntısı temizlendikten sonra bu kısmın ahır olarak kullanıldığını gösteren 14 adet hayvan yemliği ve hayvan bağlama yemliği ortaya çıkarılmıştır.

(2 No’lu Bölüm):

Ahır olarak kullanıldığını gösteren 7 adet hayvan yemliği yapılan moloz temizliği sonrasında ortaya çıkmıştır. Kuzeydoğu köşeden devam eden tünel toprakla dolu olup yer altı şehri üzerindeki yerleşim alanındaki evlerin alt kısmına gitmekte ancak üzerinden yol geçmesi nedeniyle devamının bozulduğu görülmektedir. Tünel yola kadar açılmış ve üstü havalandırma şeklinde kapatılmıştır. Odanın güneydoğusunda yer alan sürgü taşı  tüneli kapatmak için konulmuştur.


2.Kat

(3 No’lu Bölüm): 1. kat 2 nolu mekanın kuzeybatısından gelen tünelin devamında ulaşılmaktadır.Toprak ve kaya molozu dolgunun atımı sonrasında zemine kazılmış, su kuyusu olduğu 10 m derinliğe inildikten sonra anlaşıldı. Kuyu tabanında mevcut olan yer altı suyu  toprak dolgunun temizlenmesi sonrasında yeniden ortaya çıktı.İçine insan düşme tehlikesi göz önüne alınarak üzeri mazgal demiri ile kapatıldı. Kuyunun bir metre solunda zemine oyulmuş tandır bulunmaktadır.Su kuyusu üzerinde havalandırma bacası mevcuttur.

(4 No’lu Bölüm):Yıkılmış olan güney tarafı duvarı yöre taşında duvar örülmek mekana açılan,kayayı oyma suretiyle yapılmış,düzgün planı olmayan 3 oda yer alır. Mekanın doğusundaki yer alan 240 cm uzunluğundaki tünelin ise halen kasaba halkı tarafından kullanılan mekanlara açılması bu kısımdaki çalışmaların devam etmesini önlenmiştir. Mekanın doğu kısmının ortasında açılmış olan tünel ise tamamlanmadan bırakılmıştır.


3-Kat

(5 No’lu Bölüm): 2.kat 4 nolu mekanın batı köşesinde kuzeybatıya doğru meyilli bir şekilde kıvrılarak inen tünelle girilmektedir. Kuzeybatı duvarının  orta kısmına oyulan ve mekana kuyulu dam adına veren su kuyusu buradadır. Kuyunun sağında bir oda,solunda ise iki oda yer alır. 2000 yılı Saratlı yer altı şehri temizlik çalışmasıyla 3 katlı olduğu tespit edilmiştir. İç kısım mekanları ile dış kısımda yıkılmış olan mekanların temizliği yapılmış giriş bölümü yeniden oluşturulmuş ve ışıklandırma tesisatı döşenmiştir.


Turistlerin dikkatini çeken Kırkgöz Yeraltı Şehri  her açıdan gelişmiş ziyaretçilerini memnun edecek her türlü hizmet verilmektedir. Yöresel eşyalar alabileceği,Yemek yiye bileceği,konaklaya bileceği yerler mevcuttur. 


Kırkgöz Yeraltı Şehrine Nasıl Gidilir?

Adresi: 68900 Saratlı Belediyesi/Gülağaç/Aksaray

Koordinatları: 38.445118, 34.234468


Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri