Palu Kalesi

Palu Kalesi

Palu Kalesini Keşfedin

Palu-Elazığ

Tarih boyunca Sumerler, Hurriler, Hititler, Assurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Artuklular, Selçuklular, Moğollar, Dulkadir Beyliği ve Osmanlı Devleti gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Palu’da 50’ye yakın tescilli kültür ve tabiat varlığı bulunmaktadır. Şehirde hüküm süren medeniyetlerin yerleşim alanlarından biri de ilçenin 1 kilometre doğusunda yer alan Palu Kalesi dir. 

Palu kalesi, birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır.  Kalede Urartu Dönemine ait yaklaşık 3 bin yıllık çivi yazısıyla yazılmış Urartu Yazıtı, Urartu Kaya Tünelleri, Urartu Kaya Mezarları, Urartu Kaya Merdivenleri, Urartu Tapınakları ve tapınma nişleri ile su sarnıçları bulunmaktadır. Ayrıca Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı yapımı saray, askeri binalar, kale surları mevcuttur. Bazı kaynaklar Artuklu Hükümdarı Belek Gazi’nin Selçuklu Hatunu Ayşe Hatun ile Palu Kalesinde evlendiğini ve düğününü bu kalede yaptığını belirtmektedir. 

Güney ve güneydoğu kısımları Murat Nehri ile kuşatılmış olan kalenin kuzeyinin ve batısının sarp yapısı, kaleyi doğal savunmaya elverişli ve ele geçirilmesi zor bir kale konumuna getirmiştir. Öyle ki 2016 yılana kadar Palu Kalesini ziyarete gelen kişiler kalenin konumunun çetin yapısından dolayı kaleye çıkamamakta, kalede yer alan eşsiz Uratu, Bizans, Artuklu Selçuklu ve Osmanlı eserlerinden birçoğunu görmemekteydiler. 2016 Nisan ayında, Palu Kaymakamlığı tarafından başlatılan Palu Kale Yolu Tarihi ve Turistik Alan Projesi kapsamında Palu Kalesi, yapılan yürüyüş yolları, merdivenler, korkuluklar ve aydınlatma sistemleriyle daha erişilebilir bir konuma sahip olmuştur.


Paluda Başka Neler var?

Tarihi ve kültürel zenginliği olan Palu turizm açısından bölgede önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bölgenin tanıtılması ve turizme kazandırılma çalışmaları devam etmektedir.

Bölgede gezebileceğiniz birçok tarihi ve kültürel alanlar bulunmaktadır.

Cemşit Bey Külliyesi

Murat Nehrini bütün açıklığı ile gören bir yükselti üzerinde 16.yy.da inşa edilmiştir. Külliye dört kısımdan oluşmaktadır. Bunlar camii, türbe, medrese ve haziredir.

Küçük Cami (Cami-i Sağir)

Eski Palu Çarşıbaşı Mahallesi’nde bulunan caminin kitabesi mevcut olmayıp Ulu Cami’den önce yapıldığı sanılmaktadır.

Ulu Cami (Cami-i Kebir)

Eski Palu’nun Çarşıbaşı mahallesinde olup kitabesinde 1274 h. (1852m.) yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Rivayete göre Küçük Camii yapan ustanın kalfası tarafından yapılmıştır.

Dükkanönü (Merkez) Cami

Zeve’nin Dükkanönü Mahallesinde bulunmaktadır. Halk arasında ‘‘Dükkanönü veya Merkez Camii’’ denilmektedir. Minarenin yalnız altıgen kaide kısmı mevcuttur. Gövdeye geçiş dilimi kemerlerle sağlanmaktadır. Caminin penceresinin üst küçük kısmı sivri kemerle birleşir.

Hamam

Eski Palu’nun Çarşıbaşı Mahallesindeki hamam, Küçük Camii ile Ulu Camii arasında olup, kapı üzerindeki kitabesine göre hicri 1070 (miladi 1619) yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapı şekli olarak klasik Osmanlı hamamlarına benzemektedir.

 Palu Köprüsü

Murat Nehri üzerinde bulunan eski Palu Köprüsü’nün kitabesi mevcut olmayıp rivayete göre Roma Dönemi’nde yapılmıştır.

Alacalı Mescid

Üzerinde kitabesi bulunmamaktadır. Selçuklu mimari özelliği taşıyan bu mescit siyah-beyaz kesme taşlarla yapıldığı için “Alacalı” ismini almıştır.

 Kındik Mescidi

Aşağı Mahallede Murat Nehri kenarında Kındik denilen kayalık üzerinde yapılmıştır. Yapılış tarihi bilinmemektedir.

Murat Nehri

Murat Nehri kıvrım kıvrım akışıyla ilçemize ayrı bir güzellik katmaktadır. Yazın serinlemek için yüzülen, kumsallarında güneşlenecek mekanlar sunmaktadır. Baraj yapımlarından sonra nehir suyu daha temiz ve berrak akacağından su sporlarına olan ilginin daha da artacağı düşünülmektedir.

Akdağ Yaylaları

İlçenin güney kesimlerinden sıradağlar halinde uzanan Akdağlar arasında eşsiz güzelliklere sahip, soğuk suları, mis gibi temiz havası, meşe ormanlarıyla çevrili yaylalar bulunmaktadır. Son zamanlarda bazı köylerimizin yaylalarında festivaller dahi düzenlenmektedir.

Keban Baraj Gölü

İlçenin batı kısımlarında Keban Baraj Gölü bulunmaktadır. Baltaşı Beldesi ile Keklikdere, Karasalkım, Örencik, Gömeçbağlar Köyleri yakınında bulunan gölde hem balıkçılık yapılmakta hem de motorlu kayıklarla göl turları düzenlenmektedir.


Palu Kalesine Nasıl Gidilir?

Palu Kalesi İlçenin 1 km doğusunda bulunmaktadır.

Adresi: 23500 Palu/Elazığ

Koordinatları: 38.702456, 39.954389